آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
ميل سوپاپ (ميل بادامک) و زنجير سفت کن خودرو

به نام خالق دانش
  
 

MAFAK

 

مرکز اطلاعات فنی خودرو 

 

مجموعه مافک
 
.......................
 

ميل سوپاپ (ميل بادامک) و زنجير سفت کن خودرو  

 

ميل سوپاپ

ميل سوپاپ يا ميل بادامک وظيفه باز و بستن سوپاپ ها را بر عهده دارد.

بر روي ميل سوپاپ دايره اکسانتير و دنده اويل پمپ وجود دارد.

ميل سوپاپ نيروي خود را از ميل لنگ توسط دنده دريافت مي نمايد وظيفه باز و بسته کردن سوپاپ يا فرمان موتور را به عهده دارد.

در روي ميل سوپاپ بادامکهايی قرار دارند که مي توانند حرکت دوراني را به حرکت مستقيم الخط تبديل نمايند.

شکل بادمکها در کار موتور تاثير بسزايي داشته و مقدار اوانس و ريتارد سوپاپها نيز روي بادامکها محاسبه شده است

انتقال نيروي ميل لنگ به ميل سوپاپ ممکن است به سه صورت دنده به دنده – زنجيري – تسمه اي انجام شود چون در هر 720 درجه گردش ميل لنگ يک احتراق در هر سيلندر انجام مي شود و در هر سيکل يکبار احتياج به باز و بسته شدن هر سوپاپ وجود دارد

لذا گردش ميل سوپاپ نصف گردش ميل لنگ مي باشد يعني در 360 درجه گردش و نسبت دنده آنها نصف مي باشد

يعني دنده ميل سوپاپ دو برابر دنده ميل لنگ مي باشد.

 

بادامک در ميل سوپاپ

براي هر يک از سوپاپها يک بادامک در نظر گرفته شده است.

اين بادامکها تحت زاويه مخصوص قرار گرفته و با فاصله معيني از يکديگر عمل خود را انجام مي دهند.

 

هر بادامک بايستي داراي مشخصات زير باشد:

بعد از کار کردن تغيير شکل ندهد.

در موقع باز و بسته کردن سوپاپها ايجاد ضربه و لرزش نکند.

 

قسمتهاي مختلف بادامک

دايره مبنا.

حد باز شدن (شيب ملايم باز شدن).

پهلوي باز کردن سوپاپ.

پهلوي بسته شدن سوپاپ.

حد بسته شدن (شيب ملايم بسته شدن).

 

انواع بادامک در ميل سوپاپ

بادامکهاي ميل سوپاپ از نظر شکل ظاهري به سه نوع تقسيم مي شوند که هر يک دارايخواص مخصوص به خود هستند.

بادامک نوک تيز.

بادامک با نوک صاف و تخت.

بادامک با نوک نيم گرد

 

وظايف ميل سوپاپ (ميل بادامک)

باز و بسته کردن سوپاپ ها توسط چرخش ميل سوپاپ و قرار گرفتن بادامک ها زير تايپت ها.

روي ميل سوپاپ يک دايره خارج از مرکز (اکسانتريک) وجود دارد که با قرار گرفتن شيطانک پمپ بنزين و بالا و پايين رفتن آن انتقال بنزين از باک به کاربراتور توسط پمپ بنزين انجام مي شود.

روي ميل سوپاپ دندانه اي وجود دارد که اين دنده دلکو و اويل پمپ را بکار مي اندازد.

 

معايبي که ميل سوپاپ مي تواند داشته باشد 

خوردگی بادامکها که این حالت باعث بهم خوردن تایمینگ سوپاپها می شود

خوردگی یا شکستگی دنده اویل پمپ و دلکو

لقی بیش از حد بین  میل سوپاپ و یاتاقانهای ثابت ان که این لقی باعث کاهش فشار روغن می شود در ضمن لقی بین 0.05   تا 0.1 میلیمتر می باشد که به وسیله میکرومتر داخلی یا ساعت اندازه گیری می توان اندازه گیری  کرد و هنگام  جا  زدن بوش باید دقت کرد که سوراخ روغنکاری در محل خود قرار بگیرد

در موتورهایی که  ارتباط حرکتی میل لنگ و میل سوپاپ  مستقیما  دو چرخ دنده می باشد

برای تشخیص دقیق میزان لقی دو دنده می توان از میکرومتر ساعتی استفاده نمود 

بدین ترتیب که میکرومتر  ساعتی  را به وسیله پایه اش روی  بلوک  موتور بسته و نوک ساعت را روی یکی از دنده های چرخ دنده قرار داده و با حرکت چرخ دنده دیگر میزان لقی دنده ها را از روی  انحراف عقربه میکرومتر ساعتی معلوم می کنیم

برای ازمایش میزان لقی دو دنده می توان با قرار  دادن  تیغه فیلر  در محل تماس دنده ها لقی را اندازه گرفت

میزان لقی مجاز بین دو چرخ دنده 0.07 تا 0.12 میلیمتر  می باشد

در صورتیکه این لقی بیش از حد مجاز باشد باید هر دو چرخ دنده را عوض نمود

در موتورهای که از زنجیر استفاده می شود معمولا در اثر کار موتور زنجیره طولش زیاد می شود و همچنین چرخ دنده ها نیز سائیده می شوند

برای ازمایش زنجیر طول ان را با یک زنجیر نو مقایسه می کنند

اگر افزایش  طول  زنجیر کم باشد فقط بایستی زنجیر را عوض نمود سپس دنده های چرخ دنده ها  را  بازدید نمود

در  صورتی  که طول زنجیر خیلی زیاد شده  علاوه  بر زنجیر چرخ  دنده ها نیزبایستی عوض شوند

به طور کلی لقی غیر مجاز بین ندها و افزایش طول زنجیر سبب  مختل شدن تایمینگ سوپاپها و تولید صداهای غیر عادی می گردد

 

کنترل و بازرسی لقی طولی میل سوپاپ 

فاصله بین محور یاتاقان جلو و پلاک (واشر گلوئی را زمانی که میل سوپاپ روی پایه  مخصوص قرار داده ایم با فیلر اندازه می گیریم که این فاصله 0.03 تا 0.08 میلیمتر می باشد

 

کنترل خمش میل سوپاپ 

دو محور جا یاتاقانی کناره را روی دو پایه جناغی که روی صفحه صافی قرار دارد می گذاریم

سپس ساعت را روی یکی از یاتاقانهای میل سوپاپ قرار داده و میل سوپاپ را بوسیله دست یک دور کامل میگردانیم و مقدار خمش را به دست می اوریم که نباید از 0.05 میلیمتر تجاوز کند در صورت بیشتربودن می توانیم ان را به وسیله پرس در حالت سرد صاف نمائیم

 

کنترل لقی جانبی به وسیله ساعت اندازه گیر 

میل سوپاپ را به سمت عقب حرکت می دهیم سپس ساعت را با مقداری پیش فشار روی ان قرار می دهیم و ساعت را صفر می کنیم

با کشیدن دنده به سمت جلو و فشار امدن روی سوزن مقدار لقی جانبی را نشان می دهند

 

لقي بيش از حد بين ميل سوپاپ و ياطانان هاي ثابت آن

اين لقي باعث کاهش فشار روغن مي شود در ضمن لقي بين 0.05 تا 0.1 ميليمتر مي باشد

که به وسيله ميکرومتر داخلي يا ساعت اندازه گيري مي توان اندازه گيري کرد و هنگام جا زدن بوش بايد دقت کرد که سوراخ روغنکاري در محل خود قرار بگيرد.

در موتورهايي که ارتباط حرکتي ميل لنگ و ميل سوپاپ مستقيما دو چرخ دنده مي باشد براي تشخيص دقيق ميزان لقي دو دنده مي توان از ميکرومتر ساعتي استفاده نمود.

بدين ترتيب که ميکرومتر ساعتي را به وسيله پايه اش روي بلوک موتور بسته و نوک ساعت را روي يکي از دنده هاي چرخ دنده قرار داده و با حرکت چرخ دنده ديگر ميزان لقي دنده ها را از روي انحراف عقربه ميکرو متر ساعتي معلوم مي کنيم.

براي آزمايش ميزان لقي دو دنده مي توان با قرار دادن تيغه فيلر در محل تماس دنده ها لقي را اندازه گرفت ميزان لقي مجاز بين دو چرخ دنده 0.07 تا 0.12 ميليمتر مي باشد.

در صورتيکه اين لقي بيش از حد مجاز باشد بايد هر دو چرخ دنده را عوض نمود.

در موتورهايی که از زنجير استفاده مي شود معمولا در اثر کار موتور زنجيره طولش زياد مي شود و همچنين چرخ دنده ها نيز سائيده مي شوند

براي آزمايش زنجير طول آن را با يک زنجير نو مقايسه مي کنند.

اگر افزايش طول زنجير کم باشد فقط بايستي زنجير را عوض نمود سپس دنده هاي چرخ دنده ها را بازديد نمود در صورتي که طول زنجير خيلي زياد شده علاوه بر زنجير چرخ دنده ها نيز بايستي عوض شوند.

به طور کلي لقي غير مجاز بين دنده ها و افزايش طول زنجير سبب مختل شدن تايمينگ سوپاپها و توليد صداهاي غير عادي مي گردد.

 

کنترل و بازرسي لقي طولي ميل سوپاپ

واشر گلوئي را زماني که ميل سوپاپ روي پايه مخصوص قرار داده ايم با فيلر اندازه مي گيريم که اين فاصله 0.03 تا 0.08 ميليمتر مي باشد

 

کنترل خمش ميل سوپاپ

دو محور جا ياتاقاني کناره را روي دو پايه جناغي که روي صفحه صافي قرار دارد مي گذاريم

سپس ساعت را روي يکي از ياطاقان هاي ميل سوپاپ قرار داده و ميل سوپاپ را بوسيله دست يک دور کامل ميگردانيم و مقدار خمش را به دست مي آوريم که نبايد از 0.05 ميليمتر تجاوز کند.

در صورت بيشتر بودن مي توانيم آن را به وسيله پرس در حالت سرد صاف نمائيم.

 

کنترل لقي جانبي به وسيله ساعت اندازه گير

ميل سوپاپ را به سمت عقب حرکت مي دهيم سپس ساعت را با مقداري پيش فشار روي آن قرار مي دهيم و ساعت را صفر مي کنيم با کشيدن دنده به سمت جلو و فشار آمدن روي سوزن مقدار لقي جانبي را نشان مي دهند.

 

زنجير سفت کن

زنجير سفت کن همانطور که از اسم آن پيداست براي گرفتن شلي زنجير و کم کردن صداي چرخ دنده ها بوده و همچنين از سائيدگي زنجير و چرخ دنده ها جلوگيري مي کند.

در نتيجه تايمينگ سوپاپها بهم نخورده و سوپاپها بموقع باز و بسته می شوند. امروزه در اغلب موتورها زنجير سفت کن اتوماتيک نصب شده است اين نوع زنجير سفت کن ها با فشار روغن موتور و فنر کار مي کنند.

روغن موتور با فشار وارد سيلندر زنجير سفت کن شده و پيستون مربوطه را روي قسمت لاستيکي فشار داده و از شل شدن زنجير جلوگيري مي کند.

هر چند زنجير هاي کوتاه نياز به زنجير سفت کن ندارند ولي اغلب از آن استفاده مي شود.

اغلب زنجير سفت کن ها مجهز به قطعهاي جغجغه اي مانندي هستند که از برگشت قطعه لغزنده جلوگيري مي کند.

در موتورهايي که ميل بادامک آن در سر سيلندر تعبيه شده از زنجير سفت کن شامل يک تيغه فنري با پوشش نئوپرين در طرف شل زنجير و يک صفحه لاستيکي را با پوشش نئوپرين در طرف ديگر آن مي باشد و گاهي از چزخ دنده کمکي قابل تنظيم استفاده مي کنند. 

اطلاعات تماس
تلفن 44273327-021
تلفن 44272171-021
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتساپ 09195787327
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام
اینستاگرام
واتساپ
تلگرام
مجموعه مافک ( مرکز اطلاعات فنی خودرو )

مرکز آموزش : تهرانپارس

مرکز فروش : ستارخان


اول : هماهنگی

دوم : تعیین زمان بازدید

سوم : ارسال آدرس برای شما

چهارم : بازدید شما از آموزشگاه ، تعمیرگاه و مرکز فروش ما

پنجم : تایید کیفیت از سوی شما

ششم : بستن قرارداد

هفتم : پرداخت هزینه از سوی شما

هشتم : شروع آموزش یا تحویل تجهیزات از فردای قرارداد

اطلاعات تماس
تلفن ثابت 02144273327
تلفن ثابت 02144272171
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتس اپ 09195787327
تلگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak.khodro
ایجاد شده توسط آپوق Design & Develope: APOOQ