آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
تايرها

به نام خالق دانش
  
 

MAFAK

 

مرکز اطلاعات فنی خودرو 

 

مجموعه مافک
 
.......................
 

تايرها

 

تايرهاي خودرو در مجموع 4 نقش مهم در خودرو يفا مي کنند که عبارتند از:

تحمل وزن خودرو

کاهش ضربه ناشي از نيروهاي وارده از طرف جاده

امکان يجاد حرکت در جهت دلخواه

انتقال نيروي ترمز و يا شتابگيري به جاده.

 

در اولين گام به بررسي ساختار داخلي تاير مي پردازيم:

ساختار تاير

از قسمت هاي اصلي ساختار تاير مي توان به آج-(Tread) بدنه-(Body) ليه هاي محافظ-(Belt) زهوار(Bead) ديواره هاي کناري( Side Walls) و لبه داخلي (Inner Liner) اشاره کرد، قسمت هاي ديگري نيز با توجه به نوع و کاربرد تاير مي توانند به ين ساختار افزوده شوند.

 

آج(tread) : 

اين قسمت به عنوان رابط بين سطح جاده و تاير، با ترکيبي از لاستيک هاي طبيعي و مصنوعي به عنوان ليه خارجي وظيفه محافظت از بدنه را در برابر سيش و صدمات احتمالي بر عهده دارد.

طرح هاي مختلف آج (tread pattern) بري تخليه بهتر آب از زير تاير و افزيش قابليت تاير در برخورد با شريط گوناگون سطح جاده ساخته مي شود.

مي توان به طر ح هاي رگه ي (Rib) – عرضي (Lug) – ترکيبي از عرضي و رگه ي(Rib & Lug) و بلوکي (Block) اشاره کردکه هر يک مزياو معيب خاص خود را دارند.

بري مثال طرح رگه ي در تايرهايي جهت استفاده در جاده هاي هموار بري حرکت سريع کاربرد دارد.

مقاومت بالا در برابر لغزش و صدي کم از جمله ويژگي هاي اين طرح است و همچنين در مورد طرح عرضي مي توان گفت تاير با ين آج نسبت به طرح رگه ي، کشش (traction) بهتري دارد اما صدي آن زياد است و مقاومت کمي هم در برابر لغزش دارد و بطور کلي بيشتر مناسب خودروهايي است که در مسيرهاي ناهموار تردد مي کنند.

طرح بلوکي نيز بيشتر در تايرهاي ويژه برف کاربرد دارد زيرا باعث کاهش لغزش در جاده هاي برفي مي شود

 

ليه هاي سرپوش(Cap plies) : 

برخي تايرها با دارا بودن 2 يا چند ليه از جنس پلي استر جهت نگهداشتن هر چه بهتر بقيه اجزي داخلي تاير خصوصاً در سرعت هاي بالا انتخاب مناسبي بري خودروهاي پرسرعت خواهند بود.

 

تسمه محافظ (Belts) : 

در تايرهاي راديال، ليه هاي محافظ فولادي مانند حلقه ي پيرامون تاير، بين آج و بدنه قرار مي گيرند و علاوه بر يجاد اتصال بين ين دو قسمت و جذب ضربات ناشي از سطح جاده، مانعي در مقابل سوراخ شدن بدنه يجاد مي کنند.

البته در تايرهاي بياس پلي نيز ليه هاي محافظي از جنس نيلون و (بعضاً در خودروهاي سواري از جنس پلي استر) وجود دارد.

 

بدنه تاير(Car Cass) : 

بدنه متشکل از ليه هايي از رشته هاي مقاوم و مستحکم است که مجموعاً قابليت تحمل فشار داخلي تاير و همچنين جذب نيروهاي وارده از سطح جاده را داراست معمولاً در خودروهاي سواري جنس ين ليه از الياف پلي استر است و در خودروهاي سنگين از فولاد استفاده مي شود.

زاويه نصب ين ليه ها نسبت به محيط تاير در نوع راديال بين 88 تا 90 درجه و در نوع بياس پلي 30 تا 40 درجه است.

استحکام يک تاير معمولي با تعداد ليه هاي بدنه توصيف مي شود.

براي مثال، بيشتر خودروهاي سواري از تايرهايي با بدنه  2 ليه استفاده مي کنند در حاليکه تايرهاي هواپيمهاي جت بيش از 30 ليه دارند

 

زهوار(Bead Bundle) : 

زهوار حلقه ي از سيم هاي فولادي با استحکام بالاست که با لاستيک پوشانده شده اند و جهت حفظ وضعيت تاير در رينگ و جلو گيري از خروج تاير بکار مي رود.

 

ديواره هاي کناري (Side Walls) :

پيداري جانبي تاير توسط ين ديواره ها فراهم مي شود و مشخصات تاير و نام سازنده آن نيز بر روي ين قسمت نوشته مي شود.

 

آستر داخلي(Inner Liner) : 

ين ليه لاستيکي که جيگزيني بري تيوب درتايرهاي بدون تيوب (Tubeless) است جهت جلوگيري از نفوذ هوا به بيرون از تاير بکار مي رود.

تمام اجزي تاير بيد بوسيله ماشين سازنده تاير(tire-building machine) در محل دقيق خود قرار گيرند تا نهايتاً تايري با اندازه و سيز موردنظر بدست يد.

تا ين مرحله تاير تمام اجزي موردنياز خود را داراست ولي آنها هنوز به صورت کاملا" ثابت و محکم جيگيري نشده اند، در ضمن هايچ گونه علامتي روي ديواره و يا طرحي روي آج وجود ندارد.

در اين مرحله به اين مجموعه، تاير نارس( Green tire )  مي گويند.

در مرحله آخر تاير در ماشين کيورينگ (Curing machine) قرار مي گيرد تا با کارکردي تقريباً مشابه فر اجاق گاز، تمام علامت ها و الگوي آج بوسيله قالب هاي مربوط روي تايريجاد شود، گرمي بکار رفته در حين انجام ين کار باعث محکم شدن هرچه بيشتر اتصال بين اجزي تاير مي شود، کمي بعد از ين جوشکاري (vulcanizing) و گذراندن مراحل بررسي کيفيت تاير توليدي، محصول آماده عرضه است.

 

مشخصات تاير

 

انواع ساختار تاير:

R : راديال (Radial) معمولترين نوع تاير

D :دياگونال بياس (Diagonal Bias) ساختاري قديمي

B : بياس بلتد (Bias Belted)

 

نوع تاير:

P : مخصوص خودروهاي مسافربري   (Passenger car)

LT : مخصوص کاميون هاي سبک    (Light truck)

T : زاپاس (Temporary or spare tire)

 

قطر رينگ بر حسب ينچ :

پهني تاير: فاصله بين ديواره هاي کناري تاير برحسب ميليمتر

نسبت ارتفاع تاير (از آج تا زهوار) به پهني آن (بر حسب درصد)  (Aspect ratio) :

تايرهايي که ين نسبت در آنها کمتر است کاريي بهتري در عبور از پيچ ها و مانور هاي سريع دارند زيرا پيداري جانبي و چسبندگي بهتري ايجاد مي شود.

به عنوان مثال در مورد کد P235/75 R 15 بيد گفت ين کد مربوط به تاير خودروهاي مسافربري است عرض 235mm آن، درصد نسبت ارتفاع به پهنا 75 ، از نوع راديال و با قطر رينگ 15in است

 

انواع تاير 

تايرها بر حسب ساختار بدنه به دو نوع کلي بياس پلي و راديال تقسيم مي شوند.

در نوع بياس پلي ليه ها و رشته هاي قوي داخل تاير ، نسبت به محيط تاير در زاويه 30تا 40 درجه قرار مي گيرند.

زماني که ين ساختار تحت تاثير نيروهاي عمودي قرار مي گيرند، سطح تماس آج ها شکل اصلي خود را از دست مي دهند و حالت جمع شدگي پيدا مي کنند.

آج تاير بياس پلي به دليل داشتن انعطاف بيشتر ، ضربه هاي منتقل شده از سطح جاده را بهتر جذب مي کند و در حالت ثابت به فرمان خودرو، فرمانپذيري نرم تري مي دهد، اما همين انعطاف زياد باعث کاهش مقاومت در برابر سيش، مانورپذيري کمتر و کاهش توانيي در سرعت هاي بالا مي شود.

زاويه ليه هاي تشکيل دهنده تاير راديال، نسبت به محيط تاير بين 88 تا 90 درجه است.

اگر جنس ليه هاي تشکيل دهنده محافظ بين بدنه و آج از نوع نيلون يا پلي استر باشد،در گروه "textile" و اگر از جنس سيم هاي فولادي باشد، در گروه "steel belted" قرار مي گيرد.

تايرهاي راديال ساختار محکمي دارند، کنترل خودرو با ين تايرها در سر پيچ ها راحت تر است، سرعت هاي بالا را بهتر تحمل مي کنند و در کل ديناميک بهتري روي سطح جاده دارند هر چند در دست اندازهاي کوچک امکان جذب ضربه به صورت کامل وجود ندارد.

همچنين مي توان تايرها را به انواع تيوب دار و بدون تيوب تقسيم کرد که در نوع تيوب دار، تيوب لاستيکي فشار هوا را در بر مي گيرد، در حاليکه در نوع بدون تيوب، هوا بين ليه داخلي تاير و رينگ قرار مي گيرد.

در صورت سوراخ شدن تاير بدون تيوب به دليل خروج آرام هوا از آن، خطرات ناشي از خروج سريع هوا وجود ندارد.

 

تنظيم فشارهوا

ميزان فشار داخل تاير تاثير مستقيمي درميزان سيش آن دارد.

براي مثال در اثر کاهش فشار و کم باد شدن تاير، شاهد سيش بيشتر قسمت هاي بيروني سطح تماس با زمين در مقيسه با قسمت هاي داخلي هستيم، افزيش مصرف سوخت و افزيش گرمي توليد شده در تايرها از ديگر عواقب کم بودن فشار تايرهاست.

در صورت افزيش بيش از حد فشار نيز قسمت مرکزسطح تماس در مقيسه با ديگر نقاط بيشتر فرسوده مي شود.

بهمين دليل است که سازندگان تاير همواره فشار مناسب را تا حدي کمتر از فشار ماکزيمم درج شده روي ديواره تاير اعلام مي کنند.

با وجود ين فشار، قدرت تاير در برابر نيروي وزن و شريط مختلف ترمز گيري و يا شتاب گيري بيشتر مي شود.

براي اطمينان از مناسب بودن فشار تايرها توصيه شده است که هر 2 هفته يک بار فشار تايرها تنظيم شود.

 

شناور شدن بر سطح آب Hydroplaning

اگر سرعت خودرو زياد باشد، تاير بر سطح آب شناور مي شود و آج ها امکان کنار زدن آب و ايجاد چسبندگي لازم را ندارند.

اما برخي تايرها طوري طراحي شده اند تا ميزان hydroplaning را کاهش دهند اين تايرها شياري عميق در جهت آج دارند که باعث يجاد کانالي مناسب بري عبور آب از زير تاير مي شود.

اطلاعات تماس
تلفن 44273327-021
تلفن 44272171-021
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتساپ 09195787327
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام
اینستاگرام
واتساپ
تلگرام
مجموعه مافک ( مرکز اطلاعات فنی خودرو )

مرکز آموزش : تهرانپارس

مرکز فروش : ستارخان


اول : هماهنگی

دوم : تعیین زمان بازدید

سوم : ارسال آدرس برای شما

چهارم : بازدید شما از آموزشگاه ، تعمیرگاه و مرکز فروش ما

پنجم : تایید کیفیت از سوی شما

ششم : بستن قرارداد

هفتم : پرداخت هزینه از سوی شما

هشتم : شروع آموزش یا تحویل تجهیزات از فردای قرارداد

اطلاعات تماس
تلفن ثابت 02144273327
تلفن ثابت 02144272171
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتس اپ 09195787327
تلگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak.khodro
ایجاد شده توسط آپوق Design & Develope: APOOQ