آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
سيستم اتومبيل هاي انژكتوري 1

به نام خالق دانش
  
 

MAFAK

 

مرکز اطلاعات فنی خودرو 

 

مجموعه مافک
 
.......................
 

سيستم اتومبيل هاي انژكتوري

 

اتومبيلهای انژکتوری اساساً دارای سه مجموعه  به نامهاي حسگرها SENSORs)) ، عملگرها (ACTUATORs) و واحد کنترل الکترونیک (ECU) هستند .

درواقع سنسورها می توانند به مثابه اندام حسی انسان مانند چشم و گوش و... باشند که با ارسال پيغام به مغز (واحد کنترل)وضعیت موجود را گزارش می کنند .

این واحد نیز با تجزیه وپردازش اطلاعات به اندام حرکتی مانند دست و پا (که همتای آنها در اتومبيل، عملگرها هستند) فرمانهای لازم را داده و بدین ترتیب مدیریت سیستم را بر عهده دارد.

اتومبيلهای انژکتوری به علت کنترل الکترونیکی اعمال شده روی سیستم سوخت رسانی ومتعاقب آن عکس العمل سریعتر اجزاء ، دارای راندمان و شتاب بالاتري می باشند.

حذف قطعاتی مانند کاربراتور و استفاده ازواحد کنترل الکترونیکی ، انژکتور، ریل سوخت و... با عمر مفید بیشتر،کارآیی بالاتر و همچنين سهولت عیب یابی و تعویض قطعات در صورت لزوم از دیگرمزایای سیستم انژکتوری می‌باشد.

 

مزایای استفاده از سیستم سوخت رسانی جانسون کنترلز

کیت جانسون کنترلز که از مدلهای S2000 ساژم فرانسه می باشد از سیستم DLI (Distributor –Less Ignition) بهره جسته وبا حذف دلکو و استفاده ازکویل دوبل جرقه را به صورت مستقیم ازکویل و بطور همزمان در سیلندرهای قرینه (1 و 4) ( 2 و 3) اعمال می کند.

از مزایای دیگر این کیت استفاده از سنسور ضربه ودر نتیجه کاهش صدمات ناشی از پدیده ضربه در موتور و ذوب شدن پیستون است.

همچنین عدم نیاز به استفاده از سیستم EGR ، استفاده از سوئیچ ثقلی، استفاده از چراغ MIL، استفاده از کاتالیست کانورتر،کاهش آلایندگی هوا و... از مزایای این کیت محسوب می گردد.

 

معرفی سیستم واحد کنترل الکترونیک ECU ( Electronic Control Unit )

این واحد بادریافت سیگنالهای مورد نیاز خود از 8 سنسور وپس از تبدیل آنها به مقادیر عددی وپردازش اطلاعات ، فرمانهای لازم را به 8 عملگر تحت کنترل خود ارسال می کند.

این واحد دارای دونوع حافظه موقت ودائم است بطوریکه حافظه دائم محل قرار گیری جداول عملکردی موتور است ­و با برداشتن سر باطری از بین نمی رود.

شایان ذکر است که حافظه موقت که فضایی برای دریافت اطلاعات ارسالی از سنسورها و پردازش آنها می باشد با برداشتن سر باطری از بین خواهد رفت .

 

پارامترهای ورودی به  ECU ازطریق سنسورهای مربوطه به شرح زیر است

دور موتور                                                      

فشار هوای منیفولد ورودی                                            

دمای هوای ورودی                                       

وضعیت دریچه گاز                                                       

دمای مایع خنک کننده موتور                                               

سرعت اتومبيل

موقعیت میل سوپاپ

میزان نسبت هوا به سوخت

میزان کوبش در محفظه احتراق موتور

عملکرد سیستم تهویه(کولر و بخاری)

ولتاژ باطری

 

واحد کنترل الکترونیکی از پارامترهای ورودی خودجهت کنترل مقادیر زیر استفاده میکند:

میزان و زمان پاشش سوخت

تایمینگ جرقه(زمان جرقه و زاویه داول)

دور آرام موتور

عملکرد پمپ بنزین

عملکرد شیر برقی کنیستر

قطع تزریق سوخت در زمان لازم

سیستم عیب یابی

 

همچنین از اطلاعات ارسالی به ECU برای نمایش دور موتور ،دمای سیستم خنک کننده و سرعت اتومبيل  نیز استفاده می شود.

 

سنسورها (SENSORS):

در این سیستم 8 سنسور وظیفه  ارسال گزارش از وضعیت عملکرد موتور وشرایط موجود بهECU  را برعهده دارند که به شرح ذیل می باشند

 

سنسور دور موتور و موقعیت میل لنگ:

این سنسور بر روی پوسته کلاج نصب گردیده و اطلاعات مربوط به میزان دور موتور و نقطهمرگ بالا (TDC)درسیلندرهای 4 را به ECU گزارش می کند.

سنسور دور موتور فلایویل که با میل لنگ و نهایتاً موتورهم دور است با عبور دادن دندانه های خوداز مقابل سنسور، ولتاژی را درآن القاء میکندکه با ارسال این ولتاژبه ECU میزان دور موتور محاسبه می‌گردد.

عبور نقطه ای ازفلایویل از مقابل سنسورکه درآن جای یک دندانه خالی است باعثعدم القاءولتاژ می شود.

این نقطه ، نقطه مرگ بالای سیلندر 1و4 خواهد بود.

خرابی یا عدم عملکرد این سنسور منجر به عدم روشن شدن موتور می گردد

 

سنسور موقعیت میل سوپاپ

وظیفه این سنسور تعیین موقعیت TDC  سیلندر 1 و تفکیک آن از موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور است.

این کار از طریق تشخیص شیار ایجاد شده روی میل بادامک انجام می گیرد.محل قرار گیری این سنسور بر روی میل سوپاپ میباشد

 

سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی:(MAP&ATS)

این سنسور اطلاعات مربوط به دمای هوای ورودی و فشار داخل منیفولد را بطور پیوسته بهECU گزارش می کند.

دمای هوا از طریق یک مقاومت NTC (با افزایش دما مقاومت آن کاهشمی یابد) و فشار هوا نیز از طریق یک سنسور پیزوالکتریک که با اعمال

فشارهای مختلف ، ولتاژهای مختلفی صادر می کند مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

خرابی یا عدم عملکرد هر کداماز سنسورهای فوق منجر به نامنظم کار کردن موتور می‌گردد.

 

سنسور دمای مایع خنک کننده (CTS):

این سنسور دمای مایع خنک کننده را اندازه گیری کرده و اطلاعات مربوطه را به ECU گزارش می کند.

این سنسور نیز از نوع مقاومتی NTC  میباشد.

تجربه نشان داده است که اگر دمای گزارش شده 40- درجه سانتیگراد  باشد ارتباط سنسور با ECU  قطع شده است.

 

سنسور سرعت اتومبيل(VSS):

این سنسور بر روی دنده کیلومتر شمار گیربکس نصب گردیده و سیگنالی متناسب با سرعت شفت خروجی تولید می نماید.  

 

سنسور اکسیژن(O2 SENSOR): 

این سنسور در مسیر گازهای خروجی اگزوز و روی منیفولد مابین موتور و مبدل کاتالیستی نصب می شود.غلظت مخلوط سوخت وهوا از طریق محاسبه میزان اکسیژن موجود در دود محاسبه شده و به ECU گزارش می گردد.این داده ها بوسیله ولتاژی بین 0-1 ولت به ECU ارسال می گردد که هر چه ولتاژ ارسالی بالاتر باشد ، مخلوط غلیظتر است.                                                                                   

 

سنسور ضربه( KNOCK SENSOR) :

این سنسور اطلاعات مربوط به ناک (ضربه) در موتور را به ECU گزارش می‌کند .

ضربه پدیده ای است ارتعاشی ناشی از احتراق زود هنگام سوخت در سیلندر ( آوانس بیش از حد ).

اگر ارتعاش بیش از kz12 به ECU گزارش شود جرقه ریتارد خواهد شد

 

سنسور موقعیت دریچه گاز(TPS ):

این سنسور که روی دریچه گاز(Throttle Body ) نصب میشود یک پتانسیومتر جهت تشخیص لحظه ای موقعیت دریچه گاز و ارسال  آن به ECU میباشد.

واحدکنترل از این طریق وضعیت های دورآرام ، تمام بار یا شتابگیری یا کاهش سرعت را تفکیک مینماید.ولتاز ارسالی این سنسور بین 5/0- 5 ولت تغییر می کند.

 

عملگرها(ACTUATORS) :

در این سیستم 8 عملگر وجودداردکه تحت فرمان مستقیم ECU فعال می شوند.این عملگرها عبارتنداز :

 

انژکتورها (INJECTORS) :

سیستم سوخت رسانی بکاررفته در این موتور از نوع MPFI یا پاشش چند نقطه ای میباشد.

در این سیستم به ازاء هر سیلندر یک انژکتوروجود دارد.

انژکتورها وظیفه تزریق سوخت در داخل پورت ورودی سیلندر رابر عهده دارند و مابین ریل سوخت و منیفولد هوای ورودی قرار می گیرند که توسط اورینگهای دو طرف خود آببندی شده و با یک بست به ریل سوخت چسبیده اند.

از رله دوبل دائماً برق 12 ولت به پایه شماره 2 انژکتورها می رود و ECU با ارسال پالس منفی به پایه دیگر هر انژکتور در لحظه مشخص، زمان باز بودن دهانه انژکتور ها را کنترل می‌کند

 

موتور پله ای (STEPPER MOTOR) : 

دریچه گاز علاوه بر مسیر هوای ورودی از طریق دریچه پروانه ای ، دارای یک مسیر هوای اضافی است که هوا از این مسیر    by passمی شود.این مسیر توسط موتور پله ای برقرار می‌گردد که تحت کنترل مستقیم ECU است.

 

این موتور 4 وظیفه دارد:

تامین هوای مورد نیاز در وضعیت استارت سرد (حالت ساسات)

تنظیم دور آرام موتور در زمان اعمال بار اضافی (over load) به موتور (کولر و بخاری و...)

تنظیم نسبت سوخت و هوا در دور آرام

جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوا ، زمانی که در سرعتهای بالا راننده بطور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر دارد.

موتور پله ای پالسهای 12 ولتی دریافتی از ECU راتوسط میدانهای مغناطیسی خود به حرکت خطی تبدیل کرده تا جریان هوای اضافی تنظیم گردد.

این موتور دارای 200 مرحله جابجایی است که در هر مرحله 04/0 میلی متر حرکت طولی اتفاق می افتد.

خرابی یا عدم عملکرد موتور پله ای از دلایل تنظیم نشدن موتور در دور آرام است.

 

رله دوبل (DOUBLE RELAY) :

این رله وظیفه تغذیه جریان سیستم الکتریکی در شرایط مختلف عملکرد اتومبيل(سوییچ باز،سوییچ بسته ، روشن بودن موتور) را بر عهده دارد.

این رله توسط یک کانکتور 15 راهه به دسته سیم متصل شده و دارای 3 مرحله عملکرد میباشد.

سوییچ بسته: در این حالت یک ولتاژ 12 ولت از پایه 10 رله به ECU با هدف نگهداریاطلاعات موجود در حافظه ارسال می گردد.

سوییچ باز: در این حالت رله به مدت 2 الی 3 ثانیه پمپ بنزین را فعال می‌کند تا در لحظهاستارت ، فشار سوخت در موضع  ریل سوخت به اندازه کافی باشد.

موتور روشن: در این حالت رله برای کلیه اجزاء وابسته به خود بطور پیوسته برق ارسالمی‌کند.

خرابی رله منجر به عدم روشن شدن موتور می گردد

 

شیر برقی کنیستر(canister purge valve) :

از طریق این شیر که توسط ECU کنترل می گردد،مسیر بازیافت بخارات بنزین جذب شده ازداخل باک فراهم می گردد.

بدین ترتیب در زمان باز شدن این شیر، بخارات بنزین موجود درکنیستر از طریق مسیر هوای ورودی به موتور وارد موتور شده و در داخل سیلندر مصرف شود.

 

 لامپ عیب یاب   MIL

این لامپ که در داخل اتاق نصب گردیده هنگام بروز اشکال در سیستم سوخت رسانی ، توسط واحد کنترل الکترونیکECU  روشن شده و راننده را متوجه عیب در این سیستم می کند.

 

سیستم سوخت رسانی:

این سیستم متشکل از انژکتورها، پمپ بنزین ،  رگولاتور فشار، فیلتر بنزین ،  ریل سوخت و شیلنگ های سوخت رسانی می باشد.

 

پمپ بنزین   :(FUELPUMP)

این پمپ فشاری معادل bar 5  تولید می کند.که بیشتر از فشار موردنیاز سیستم می باشد.

علت این امر جلوگیری از افت فشار بنزین در لحظه افزایش ناگهانی مصرفاست.

مسیر خروجی پمپ دارای یک سوپاپ یکطرفه است تا در زمان خاموش بودن موتور ، فشار ریل سوخت افت نکند.

پمپ بنزین در بنزین داخل باک شناور است واین امرضمن کاهش سر و صدای پمپ، موجب جلوگیری از تشکیل حباب هوا نیز می گردد.

ولتاژ تغذیه پمپ بنزین از رله دوبل و به واسطه سوییچ اینرسی تأمین میگردد.

این رله در زمانخاموش بودن موتور ودر آغاز باز شدن سوئیچ به مدت 2الی 3 ثانیه و در زمان روشن بودن موتور دائماً پمپ بنزین را فعال می کند.

سوخت ارسالی از پمپ بنزین از طریق شیلنگهای لاستیکی و  لوله های فولادی سوخت رسانی تا فیلتر بنزین هدایت می شود.

 

فیلتر بنزین

با گذر سوخت از این فیلتر ذرات بزرگتر از 8 تا 10 میکرون از سوخت جدا شده تا باعث آسیب به انژکتورها نشوند.

این فیلترکه در سمت چپ موتور و زیر بوستر قرار دارد ، هر20000 کیلومتر باید تعویض گردد.

این فیلتر به هیچ عنوان نباید روغنکاری شود. سوخت پس از خروج از فیلتر توسط یک شیلنگ لاستیکی به ریل سوخت متصل میگردد.

 

ریل سوخت

در مرکز موتور قرار دارد و4 عدد انژکتور، رگولاتورفشار سوخت و سرشیلنگهای ورود وخروج سوخت روی آن نصب می گردد.

این ریل بر روی منیفولد هوا قرار گرفته و سوخت با فشار بالا در آن جریان دارد که به محض فعال شدن انژکتورها،به صورت پودر به داخل پورتورودی سیلندر پاشیده می شود.

رگولاتور فشار که وظیفه ثابت نگه داشتن نسبت فشارسوخت موجود در ریل سوخت به فشار هوای داخل منیفولد را بر عهده دارد ، در انتهای ریل سوخت بسته می شود و فشار فوق الذکر را بین bar (5/3- 8/2 ) نگاه میدارد.

بنابراین دائماً سوخت با فشار ثابت پشت انژکتور ها جریان دارد و در شرایط و دورهای مختلف ،  موتور با افت فشار سوخت مواجه نخواهد شد.

 

انژکتورها

این قطعات با دریافت سیگنالهای منفی از ECU فعال می شوند و بواسطه آن سوراخهای ریز دهانه انژکتور جهت پاشش سوخت باز می شود

 

سوئیچ اینرسی

این قطعه بر روی قسمتی از اتومبيل که دارای کمترین ارتعاش است قراردارد و در تصادفات شدید ،  فعالیت پمپ بنزین و دیگر عملگرها را قطع کرده تا از آتش سوزی احتمالی جلوگیریشود.

در چنین حالتی جهت روشن شدن مجدد اتومبيل لازم است سطح لاستیکی فوقانی سوئیچ را فشار دهیم.

 

سیستم هوا رسانی :

این سیستم وظیفه تأمین و تنظیم هوای ورودی  به سیلندرها را بر اساس نیاز موتور در شرایط مختلف عملکرد آن بر عهده دارد.

در این سیستم هوا پس از عبور از فیلتر از طریق مجموعه هواکش وارد دریچه گاز گردد.

 

دریچه گاز: (THROTTLE BODY)

این مجموعه متشکل از یک دریچه پروانه ای، موتور پله ای و سنسور دریچه گاز می باشد.

میزان گشودگی دریچه گاز که  با میزان فشردگی پدال گاز توسط راننده ارتباط مستقیمی دارد توسط سنسور دریچه گاز (TPS) محاسبه و به ECU گزارش می گردد.

این سنسور یک پتانسیومتر است که بر اساس زاویه دریچه پروانه ای تغییر مقاومت میدهد.

یک مسیر اضافی نیز برای ورود هوا وجود دارد که بواسطه عملگری به نام موتور پله ای تحت کنترل ECU  قرار می‌گیرد.

قطعات فوق به تفکیک دربخشهاي قبلي مورد بررسي قرار گرفته است .

 

سنسور فشار و دمای هوای ورود(MAP & ATS) :

فشار و دمای هوای ورودی به موتور از پارامترهای مورد استفاده ECU می باشد که باید پس از عبور هوا از دریچه گاز مورد محاسبه قرار گیرد.

به همین منظور سنسور فشار و دمای هوا  بر روی مجموعه مانیفولد هوای ورودی نصب گردیده تا پارامترهای فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد.

این سنسور متشکل از یک مقاومت NTC  و یک پیزو الکتریک  می باشد.

 

مجموعه مانیفولد هوای ورودی  :

این مجموعه متشکل از مانیفولد هوا ،مخزن آرامش ، ریل سوخت ، انژکتورها ، دریچه گاز ، سنسور فشار و دمای هوای ورودی و سرشلنگهای مربوط به بوستر ترمز ، شیر برقی کنیستر و سنسور دمای آب است. 

اطلاعات تماس
تلفن 44273327-021
تلفن 44272171-021
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتساپ 09195787327
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام
اینستاگرام
واتساپ
تلگرام
مجموعه مافک ( مرکز اطلاعات فنی خودرو )

مرکز آموزش : تهرانپارس

مرکز فروش : ستارخان


اول : هماهنگی

دوم : تعیین زمان بازدید

سوم : ارسال آدرس برای شما

چهارم : بازدید شما از آموزشگاه ، تعمیرگاه و مرکز فروش ما

پنجم : تایید کیفیت از سوی شما

ششم : بستن قرارداد

هفتم : پرداخت هزینه از سوی شما

هشتم : شروع آموزش یا تحویل تجهیزات از فردای قرارداد

اطلاعات تماس
تلفن ثابت 02144273327
تلفن ثابت 02144272171
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتس اپ 09195787327
تلگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak.khodro
ایجاد شده توسط آپوق Design & Develope: APOOQ