آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
عيب يابي خودروهاي انژکتوري

به نام خالق دانش
  
 

MAFAK

 

مرکز اطلاعات فنی خودرو 

 

مجموعه مافک
 
....................... 
 

عيب يابي خودروهاي انژکتوري

 

منشا عيوب در سيستمهي انژكتوري

خرابي سيستم الكترونيك در خودروهاي انژکتوري آخرين خرابي خودرو مي تواندباشد! 

مطمئناً اگر موتور خودرو بد كاركند ايراد اول آن سيستم انژكتوري نمي باشد. 

بهتر است عيب يابي را از جاي ديگري آغاز كرد.

عيب يابي را  از ابتدایي ترين موارد ممکن آغاز کرده. درباره كاركرد موتور خودرو وسواس نداشته باشيد. 

اين نكته را به ياد داشته باشيد كه هدف از انژكتوري كردن موتور كاستن از آلودگي آن است هرچند كه در تبليغات به افزايش قدرت و كاهش مصرف سوخت توجه مي شود. 

زيرا محدوديت هاي اعمال شده از طرف سازمان حفاظت از محيط زيست مانع از توليد خودروهاي آلوده مي شود.

به همين دليل بري كم كردن آلودگي در دور آرام (آيده آل) مقدار سوخت را كاهش داده و همين باعث بد كاركردن موتور مي شود درحاليكه اين مورد مشكلي نبوده و تنها درصورت داشتن وسواس عيب به نظر مي آيد.

خودروهای قديمي مانند پيكان و پرايد كه آلودگي پايه آنها زياد است بعد از نصب 

سيستم انژكتوري ، كامپيوتر آنها طوري تنظيم می‌شود كه آلودگي آنها در حد استاندارد باشد و چون اساس موتور قديمي می‌باشد و به راحتي آلودگي آن كم نمي شود ايراداتي عملكرد آن بوجود مي آيد كه بايد گفت طبيعي است. 

چاره كار تنها در طراحي موتور با تكنولوژي روز است. 

يعني موتور اساسا بايد مطابق با استاندارد روز طراحي شود بطوريكه مجبور نباشيم موقع تنظيم كامپيوتر كاركرد موتور را فدي آلودگي كنيم.

عيوبي كه ممكن است در خودروهاي انژكتوري اتفاق بيفتد اغلب از كثيفي انژكتور است. 

بنزيني كه پالايشگاهها توليد و در پمپ بنزينها عرضه مي شود فاقد استاندارد لازم بري استفاده در خودروهاي انژكتوري است و اغلب گرفتگي فيلتر بنزين و سوزن انژكتورها را به دنبال دارد.

پس سعي كنيد فيلتر بنزين را به موقع (۲۰۰۰۰كيلومتر) تعويض كرده و از شستشو دهنده هي مسير سوخت رساني بويژه نوع خارجي آن استفاده نماييد

شركت سايپا مخصوص خودروهاي پرايد وسيله مخصوصي دارد كه توسط آن انژكتورها را شستشو مي دهد. 

بهتر است اين خدمات را هنگام مرجعه به سايپا يدك درخواست نماييد. 

متاسفانه در خدمات پس از فروش ايران خودرو چنين وسيله ي وجود ندارد يا اينكه استفاده نمي شود. 

ممكن است كسانيكه خودروي ۲۰6 دارند از اين سرويس باخبر باشند ولي تاكنون خبري از شستشوي انژكتورها در دست نيست. 

شستشوي انژكتور به اين ترتيب است كه مايع مخصوصي را در يك مخزن مانند پمپ سم پاشي ريخته و بعد شيلنگهي بنزين را از فيول ريل جدا و به پمپ شستشو وصل مي كنند. 

بعد موتور را روشن كرده و اجازه مي دهند موتور بجاي بنزين از ماده شستشو دهنده استفاده كند. 

اين عمل باعث تميزي انژكتورها خواهد شد.

بعد از اين آخرين جايي كه ممكن است ايراد داشته باشد سيستم الكترونيك موتور است. 

ولي هيچ وقت به كامپيوتر شك نكنيد زيرا خرج شما زياد می‌شود و ممكن است ايراد خودرو چيز ديگري بوده باشد

عيوب مكانيكی مقدم بر عيوب برقی

سيستم الكترونيك كنترل موتور شامل مجموعه‌ای از سنسورها و محركها است كه همگی به يك مغز الكترونيكی به اسم كامپيوتر موتور متصل هستند. 

 

سنسورها در يك سيستم استاندارد عبارتند از:

سنسور فشار مانيفولد يا مپ سنسور (توسط شلنگ لاستيكی يا مستقيما به مانيفولدهوا متصل است) 

سنسور دور موتور كه معمولا برروی فلايول وصل می‌شود (در موتورهای اروپايي)

سنسور ميل بادامك كه در انتهای ميل بادامك وصل می‌شود (در موتورهای آسيای جنوب شرقي)

سنسور دريچه گاز (كه متصل به محور دريچه گاز است و در سمت ديگر قرقره سيم گاز وصل می‌شود)

سنسور اكسيژن يا سنسور دود يا سنسور لامبدا (برروی مسير مانيفولد اگزوز وصل می‌شود)

سنسور دمای هوا يا فشنگی دمای هوا (كه برروی مانيفولد هوا وصل می‌شود)

سنسور دمای آب يا فشنگی دمای آب ( كه برروی مسير خروج آب از موتور و كنار ترموستات وصل می‌شود)

سنسورهای فوق كه ممكن است اشكال مكانيكی پيداكنند عبارتند از:

 

سنسور دريچه گاز: 

فقط در صورت شتاب گيری خودرو وارد عمل می‌شود.

يعني موقع شتاب عملكرد موتور بد می‌شود يا اينكه وقتی پدال گاز را كم يا زياد می‌كنيم موتور مثل گذشته رفتار خوبی ندارد.

مثلا ريپ می‌زند يا كم می‌آورد و امثال آن. ولی وقتی با سرعت ثابت حركت كنيم هيچ علامتی مشاهده نمی‌شود.

در اينصورت اين سنسور ممكن است معيوب شده باشد.

مفهوم ديگر اين سنسور همان پمپ شتاب در كاربراتور است.

يعنی هيچ كس در اثر خرابی اين سنسور معتل نمی‌ماند و فقط حالت شتاب خودرو دچار اشكال می‌شود.

 

سنسور فشار هوا يا  مپ سنسور:

ممكن است درون آن آب نفوذ كرده باشد.

دراينصورت موتور بد كار می‌كند يا به عبارتی سوخت آن زياد يا كم شده است كه توسط دستگاه تون آپ مشخص می‌شود.

طبق دستور آورده شده در كتابهای راهنما اين سنسور بايد همواره رو به پايين نصب شود. يعنی سرشلنگی آن به طرف پايين باشد تا ذرات  هوا به درون آن وارد نشود. 

ضمنا وجود سوراخ و پوسيدگی در شلنگ ارتباطی موجب بروز اشكال خواهد شد.

اگر دستگاه دياگ تولز داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه سنسور هنگام كاركردن موتور مقدار فشار را اشتباه نشان می‌دهد.

دراين صورت موتور ريچ كار می‌كند.

يعنی سوخت آن زياد شده و ممكن است حتی دود كند.

دراين مواقع راننده از قدرت موتور راضی است ولی آلودگی و مصرف سوخت آن غير قابل تحمل می‌باشد.

خوشبختانه در اثر خرابی اين سنسور ممكن است موتور در بدترين شرايط كاری قرار گيرد.

ولی اگر پدال را كمی بيشتر فشار دهيد موتور روشن شده و به هرحال به تعميرگاه رسانده می‌شود.

 

سنسور دور موتور:

اگر از نوع مغناطيسی باشد (فشنگی دور موتور) در اثر گرم شدنبيش از حد مغناطيس ضعيف شده و سنسور كارآيی خود را از دست می‌دهد.

اگر سنسور بيش از حد به اگزوز نزديک است به اين مورد شك كنيد.

مخصوصا در تابستان كه روشن كردن كولر دمای زير كاپوت خودرو را چندين برابر می‌كند.

اولين اتفاقی كه براثر خرابی اين سنسور پيش می‌آيد: ريپ زدن موتور، روشن نشدن هنگام استارت گرم 

( يعنی حدود ۲۰ تا ۳۰ دقيقه بعد از خاموش كردن موتور گرم در تابستان بخواهيم آنرا روشن كنيم )

اگر سنسور كاملا معيوب باشد موتور هرگز روشن نخواهد شد و بايد بكسل شود.

 

سنسور اكسيژن :

در اثر معيوب بودن اين سنسور چراغ عيب پشت آمپر روشن شده و راننده احساس می‌كند موتور بد كار می‌كند.

همچنين محركهايی در يك سيستم استاندارد وجود دارند عبارتند از:

انژكتورها (كه برروی مانيفولد هوا و در نزديكی سرسيلندر نصب می‌شود.)

كوئل خشك (كه برروی موتور در قسمت سرسيلندر يا حتی بدنه خودرو نصب می‌شود.)

محرك تنظيم دور آرام (كه متصل به دريچه گاز يا بروری مانيفولد هوا وصل می‌شود)

پمپ بنزين (درون باك بنزين يا در مسير لوله انتقال بنزين نصب می‌شود)

اين محركها (بجز كوئل خشك) همگی رفتار الكترومكانيكی دارند.

يعنی در آنها عمل مكانيكی با استفاده از تحريك و فرمان الكتريكی انجام مي‌شود.

حساسيت بيش از حد اين قطعات و بويژه ظرافت بکار رفته در طراحی و ساخت آنها، موجب شده تا بيش از هرچيز ديگری در معرض آسيب باشند.

در نتيجه بيش از هر قطعه ديگری نيازمند رسيدگی هستند.

گرفتگی روزنه انژكتور همانطوريكه قبلا نيز اشاره کردیم، ايراد مرسومی است.

اما راه حل رفع آن بسيار ساده است.

به اين سادگيها انژكتور را عوض نكنيد، مگر آنكه سوخت باشد.

آيا تاکنون به این موضوع پر داخته اید؟ که علت اصلی استفاده از سيستمهای الكترونيكدر خودروها چيست؟

و چرا سيستم كنترل الكترونيك موتور يا به عبارت ساده‌تر سيستم انژكتوری برروی موتور خودروها نصب می‌شود؟

منفعت استفاده ازاین سيستمهای پيچيده چيست و در چه شرايطی عملكرد مناسبی خواهند داشت؟

سيستمهای كنترل الكترونيك خودرو و به وپژه سيستم كنترل سوخت خودروها از زمانی مورد توجه قرارگرفت كه آلودگی و مصرف سوخت خودروها مشكلاتی را برای مردم بوجودآورد.

بايد بدانيد كه هدف از بكارگيری اين سيتمها تلاش برای كاهش مصرف سوخت و كنترل آلودگی در خودروها است.

اما اين وظيفه را سيستم كنترل الكترونيك و كامپيوتر خودرو به تنهای  قادر به انجام آن نيستند.

در خودروها قطعه‌ای به نام مبدل سه راهه يا كاتاليزور وجود دارد كه گازهای اگزوز حين عبور از آن به گازهای غيرمضر مانند آب و گازكربنيك تبديل می‌شود.

موتور خودرو ضمن سوزاندن بنزين با هوا مقدار زيادی گازهای سمی منوكسيدكربن، اكسيدهای ازت و هيدروكبنهای نسوخته توليد می‌كند كه برای سلامت محيط زيست و زندگی موجودات زنده و ازجمله انسانها مضر هستند.

مبدل سه راهه كه محتوی مقدار زيادی مواد شيميايی موسوم به كاتاليزور است ، اين گازهای سمی را تحت تاثير قرار داده و واكنشهای شيميايی در آنها بوجود می آورد كه موجب تبديل گازهای سمی مذكور كه گازهای غيرسمی می‌شود.

چون سه نوع گاز سمی در دود اگزوز خودروها وجود دارد، بنابريان سه نوع كاتاليزور در مبدل پيش‌بينی شده تا همگی آنها را به گازهای غيرسمی تبديل كند.مبدل شيميايی يا مبدل سه راهه مهمترين عضو سيستم کنترل آلودگی خودروهامحسوب می‌شود.

در خودروهای امروزی سيستمی در آنها طراحی و پياده‌سازی شده كه به سيستم كنترل آلودگی معروف است.

اين سيستم وظيفه دارد تا ميزان گازهای آلاينده خروجی از خودرو را محدود كرده و به گازهای غيرمضر تبديل كند.

همانطوريكه پيشتر گفته شده مهمترين عضو تشكيل دهنده اين سيستم مبدل شيميايی است.

زيرا عمل اصلی واكنش گازهای مضر را اين قطعه انجام می‌دهد.

مبدل شيميايی در مسير اگزور خودرو نصب می‌شود و تمامی دود خروجی از موتور مجبور است از لابلای آن عبور كند.

گازهای سمی حين عبور از درون روزنه‌های مبدل شيميايي، واكنش نشان داده و به تدريج به گازهای غيرسمی تبديل می‌شوند.

در نتيجه گازهای خروجی از خودرو كم ضررتر خواهند بود.

بطوريكه مقدار آنها كمتر از مقدار آلودگی مجاز استاندارد ميباشد.

اين گازها وارد مبدل شيميايی شده و از مقدار گازهای سمی بشدت كاسته می‌شود، بطوريكه منحنی سبز رنگ مقدار گازهای خروجی را پس از عبور از مبدل شيميايی نشان می‌دهد.

نكته فنی كه در اين منحنيها ديده می‌شود به كميت لامبدا يا هوای اضافی مربوط است.

با افزايش مقدار لامبدا يا به عبارتی همزمان با كاهش مقدار سوخت، مقدار آلودگی منوكسيدكربن و هيدروكربن نسوخته كم می شود.

همزمان با اين شرايط عملكرد مبدل شيميايی نيز بيشتر شده و گازهای مضر بيشتری را به گازهای غيرسمی تبديل می‌كند.

برعكس اين وضعيت برای گاز سمی اكسيدهای ازت وجود دارد.

به اين ترتيب كه با كاهش لامبدا يا افزايش سوخت، مقدار گاز سمی اكسيدهای ازت نيز كاهش يافته و همزمان اثر مبدل شيميايی نيز بيشتر شده و اكسيدهای ازت بيشتری را به گازهای غير سمی تبديل می‌كند.

مشاهده می‌شود كه عملكرد مبدل شيميايی برای هر سه نوع گاز سمی وقتی بهينه است كه لامبدای برابر با يك باشد.

راندمان مبدل شيميايی يا مبدل سه راهه هنگامی حداكثر است كه لامبدا يا به عبارتی هوای اضافی برابر با يك باشد.

به اين شرايط استوكيومتريك گفته می‌شود.

به همين دليل با استفاده از سيستمهای الکترونيک کنترل موتور سعی می‌شود مقدار لامبدا تقريبابرابر با مقدار استوكيومتری تنظيم شود

تا همواره بيشترين راندمان تبديل وجود داشته باشد و كمترين آلودگی وارد محيط زيست شود.

آنچه كه استفاده از سيستمهای كنترل الكترونيك را توجيه می‌كند دقت عمل آنها در تنظيم نسبت هوا به سوخت است.

زيرا در مقايسه با سيستمهای مكانيكی مانند كاربراتور ازقابليتهای بسيار بالايی برخوردار خواهيم شد.

وظيفه سيستمهای كنترل الكترونيك سوخت در يك كلمه عبارت است تنظيم دقيق نسبت هوا به سوخت برای كاركرد بهينه مبدل شيميايی.

به عبارت دیگراستفاده از سيستمهای الکترونيک برای کنترل موتور و به ويژه كنترل سوخت ايجاد شرايط مناسب برای كاركرد بهينه مبدل شيميايی است.

اطلاعات تماس
واتساپ 09195787327
موبایل 09195787427
موبایل 09195787327
تلفن 44272171-021
تلفن 44273327-021
شبکه های اجتماعی
تلگرام
واتساپ
اینستاگرام
اینستاگرام
مجموعه مافک ( مرکز اطلاعات فنی خودرو )

مرکز آموزش : تهرانپارس

مرکز فروش : ستارخان


اول : هماهنگی

دوم : تعیین زمان بازدید

سوم : ارسال آدرس برای شما

چهارم : بازدید شما از آموزشگاه ، تعمیرگاه و مرکز فروش ما

پنجم : تایید کیفیت از سوی شما

ششم : بستن قرارداد

هفتم : پرداخت هزینه از سوی شما

هشتم : شروع آموزش یا تحویل تجهیزات از فردای قرارداد

اطلاعات تماس
اینستاگرام mafak.khodro
اینستاگرام mafak_khodro
تلگرام mafak_khodro
واتس اپ 09195787327
موبایل 09195787427
موبایل 09195787327
تلفن ثابت 02144272171
تلفن ثابت 02144273327
ایجاد شده توسط آپوق
تولید شده توسط: آپوق 1401©
Design & Develope: APOOQ