آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
آموزش تعمیرات تخصصی خودرو ، فروش دیاگ
GUIDE LINE BIFUEL ، سیستم های برقی خودروهای ( گاز و بنزین ) شرکت ایران خودرو

به نام خالق دانش
  
 

MAFAK

 

مرکز اطلاعات فنی خودرو 

 

مجموعه مافک
 
.......................
 

 BIFUELGUIDE  LINE  

 


 سیستم های برقی خودروهای

 
( گاز و بنزین )
 
شرکت ایران خودرو 
 
 

با توجه به استراتژی کلان کشور مبنی بر استفاده از سوخت CNG در خودروها به عنوان سوخت جايگزين , و  استراتژی شرکت مبنی بر توليد خــــودروهای دوگانه سوز CNG مستوجب آن شده  طيف متنوع از سيستمهای  دوگــانه سوز CNG از ابتدا تا کنون در شرکت ايران خودرو  ارائه شود.

در اين نوشتار سعی بر آن شده است که سيستمهای ارائه شده دوگانه سوز از منظر برقی  بررسی  گشته تا ارائه طريقی جهت ارزيابی سيستم های آينده باشد.

 

معرفی نسلهای  سيستم  Bifuel

 

نسل اول : سيستم  پا يه بنزينی با  استفاده از کيت ميکسچری گازسوز

نسل دوم : سيستم پا يه بنزينی  انژکتوری نوع اول استفاده از Dual ECU  به صورت Master  slave  بدون ارتباط دو ECU

نسل سوم : سيستم پا يه بنزينی  انژکتوری  نوع دوم استفاده از سيستمهای Dual ECU دارای ارتباط  CAN بين دو ECU

نسل چهارم : سيستم های موتور پايه گاز سوز با تک ECU که در سطح ايران خودرو اين نوع  سيستم با پسوند  G  شناخته می شوند.

 

نسل اول  :

سيستم پايه بنزينی با  استفاده از کيت ميکسچری گازسوزاين نوع کيت گازسوز بيشتر در بازار after market  جهت گاز سوز کردن خودروهای بنزينی استفاده می گردد.

 

البته اين سيستم خود به دو سيستم متفاوت  تقسيم بندی می شود.

کيت  Open Loop

کيت  Close Loop

 

کيت  Open Loop   : 

در اين نوع سيستم فيدبکی از لامبدا سنسور گرفته نمی شود.

و اغلب سيستمهای after market از اين نوع سيستم استفاده می کنند..همانند سيستم  LPGمورد استفاده بر روي خودرو هاي تاكسي .

 

کيت   Close Loop : 

در اين نوع سيستم از لامبدا سنسور جهت بر آورد کردن بعضی از الزامات آلودگی فيدبک گرفته  می شود .

اين نوع سيستم  با کيت ميکسچری  Landi Renzo و OMVL  قبلا" در خودروهای  RDو پيکان انژكتوري وهم اکنون در خودروی  ROA و پيکان وانت باردو  استفاده می شود.

 

مجموعه پردازش کننده  سيستم ميکسچری گازسوز :

امولاتور انژکتور جهت  شبيه سازی   سيگنالهای انژکتور بنزين ادونسر (TAP) جهت پيش اندازی  جرقه در حالت گاز امولاتور و درايور جهت شبيه سازی لامبدا سنسور و درايور استپر موتور گاز سوز (V05 )

در نمونه های جديد  که در خودروهای ROA و باردو استفاده می شود امولاتور انژکتور و امولاتور لامبدا مجتمع شده است که با عنوان تجاری Landy Renzo LC01 ارائه می گردد.

البته قابل بذكر است سيستم OMVL  همچنان همانند گذشته عمل كرده و تغييراتي در سيستم داده نشده است.

 

معايب  اين نوع سيستمها:

عدم OEM بودن سيستم

افت توان بالا در حالت گازسوز

عيب يابی ندارد

احتمال خرابی  پارامترهای آداپتيو بنزين

 

نسل دوم    :

سيستم پايه بنزينی انژکتوری نوع اول استفاده از   Dual ECU  به صورت   Master & slave   بدون ارتباط فانکشنی  دو  ECU

اين سيستم با کيت Landi Renzo در خودروهای P405  وسمندهای دو گانه سوز اوليه استفاده می شد.

هم اکنون اين سيستم در خودروی سمند استفاده نمی گردد.

در ا ين نوع سيستم  از  دو ECU  بنزين   و گاز به طور همزمان استفاده می شود 

البتهECU  گاز به طور slave  در مسير بوده و از پارامترهای  مانند سيگنالهای پاشش انژکــتور جهت محاسبه پاشش انژکتور  گاز استفاده می کند.

در اين سيستم  ECU بنزين از وجود ECU  گاز در مسير مطلع نبوده  ويک سری اطلاعات بين دو ECU  مشترک استفاده می گردد.

ECU بنزين ECU  S2000  شرکت والئو بوده و ECU  گاز متعلق به شرکت Landi Renzo  می باشد.

در نمونه های جديد  که در خودروهای 405 و پارس و سمند استفاده می شود

 

ادونس پروسسور  ( آوانس جرقه TAP ) با ECU CNG مجتمع شده است و سنسور سنجش ميزان فشار گاز PVS بر روي ريل انژكتور هاي گاز قرار گرفته که دو فعاليت  دما  و  فشار  گاز را براي   ECU CNG  ارسال  مي نمايد و  با عنوان  تجاری  Landy Renzo LC02 ارائه می گردد.

البته قابل بذكر است سيستم OMVL  همچنان همانند گذشته عمل كرده و تغييراتي در سيستم داده نشده است.

 

معايب سيستم:

شيفت ثابت مقدار آوانس جرقه جهت گازسوز  و عدم وجود کاليبراسيون برای جرقه

عدم OEM بودن سيستم

مشکلات عيب يابی سيستم

عدم هماهنگی فانکشنی وسيستمی بين دو ECU

احتمال خرابی پارامترهای آداپتيو بنزين

افت توان نسبت به حالت بنزينی

عدم  وجود HMI  جهت سيستم گاز سوز

 

نسل سوم    :

سيستم پايه بنزينی  انژکتوری  نوع دوم استفاده ازسيستمهای Dual ECU  دارای ارتباط  CAN بين دو ECUدر اين نوع سيستم  دو ECU  که معمولا از يک شرکت  می باشند  دارای ارتباط از طريق پروتکل ارتباطی CAN بوده و عملا" برای حالتهای گاز مانند بنزين کاليبراسون انجام می گيرد .

اين سيستم هم اکنون در خودروی سمند با EMS زيمنس  استفاده شده است ودر ماههای آتی بر روی خودروی 405  و با  EMS Valeo Sax500 در پروژه SLC_CNG_Valeo   پياده خواهد شد.

 

اطلاعات که از طريق  سيستم CAN  بين دو ECU رد و بدل می شود:

از ECU گاز به بنزين

انتخاب نوع سوخت

مقدار سوخت  CNG

فاکتور تصحيح تزريق

وضعيت کلی CNG و اطلاعات خطای سيستم

 

از ECU  گاز به بنزين

تاييد تعويض سوخت ودرخواست تعويض سوخت

آشکار سازی تصادف

وضعيت کلی سيستم بنزين و اطلاعات خطای سيستم

حالتهای کار موتور

دمای آب موتور

سرعت موتور

فشار هوای ورودی به منيفولد

 

مزايای سيستم

استفاده مستقيم از فانکشنها و اطلاعات کاليبراسيون  در حالت کار   CNG

عملکرد مناسبتر سيستم

مصرف سوخت پايينتر

آلودگی کمتر

قيمت تمام شده پايينتر به علت  مجتمع شدن سيستم

دسترسی مستقيم به فشار هوای منيفولد

دسترسی مستقيم به توابع لامبدا سنسور

از مزايای مهم اين سيستم نسبت به سيستمهای  Bifuel ديگر  عيب يابی سيستم بوده  که از طريق پروتکل عيب يابی K-line  مشترک بوده و به طور همزمان  قابليت عيب يابی کل سيستم را فراهم می سازد

 

نسل چهارم :

سيستم های موتور پايه گاز سوز با تک ECU که در سطح ايران خودرو اين نوع سيستم با پسوند  G  شناخته می شوند.

در اين نوع سيستم موتور از پايه با لحاظ کردن تعاريف واستراتژيهای گاز طراحی می شود وسيستم دارای يک ECU  و يک EMS برای هر دو سوخت می باشد.

هم اکنون موتور EF7 با EMS Bosch  و موتور TU5G با EMS والئو    در اين رنج طراحی و درحال پياده سازی است.

  

سيستم های Bifuel  در پروژه ها ی آتی

با توجه به Trend  اشاره شده  شرکت در مورد سيستم های Bifuel   که هم اکنون به خودروهای نسل سوم منتج شده است ( سمند دوگانه سوز زيمنس ) 

سيستمهای نسل سوم در مورد خودروهای دوگانه سوز  سازگاری بيشتری در بحث  OEM  را دارد.

اين نوع سيستمها در مقايسه با سيستمهای  نسل اول و دوم از لحاظ فانکشناليتی  و مشکلات توليدی  در پايينترين سطح مشکلات  می باشند.

البته خاطر نشان می سازد که سيستمهای نسل چهارم در کلاس پايه گاز سوز بوده و قطعا"  از لحاظ OEM بر تمامی  سيستمهای ديگر ارجحـيت دارند و بحث موجود در مورد  کلاسه بندی خودروهای Bifuel    ( نسل اول و دوم و سوم ) می باشد .

 

اجزاء و قطعات  سيستم گاز سوز    Bifuel

عناصر عمده برقی تشکيل دهنده سيتمهای گازسوز را می توان به شرح ذيل برشمرد:

 

 ECUگاز سوز

 PTسنسور

انژکتورهای گاز

سنسور فشار مخزن

سوييچ تعويض سوخت 

شيربرقی های سر مخزن

شير برقی سر رگلاتور 

 

ECU گاز سوز

بيس سيستم گاز سوز بوده , که اطلاعات مورد نياز سيستم را با تعامل با ECU بنزين  وسنسورهای سيستم گاز اکتساب کرده و   وظيفه درايو  انژکتورهای گاز و  وکنترل شيربرقی را به عهده دارد.

 

PT سنسور

که در مسير ريل سوخت گاز در قسمت فشار کم نصب شده و  فشار و دمای گاز را اندازه گيری می کند.

اطلاعات اين سنسور  در اسـراتژی تعيين سوخت استفاده می گردد.

انژکتور های گاز که پاشش گاز را به عهد دارند و از طريق ECU گاز کنترل می شوند.

 

سنسور فشار مخزن :

اطلاعات اين سنسور  به ECU ارسال شده و ECU  سيگنال خروجی  PWM جهت نمايش در جلو آمپر را ارسال مي کند .

در سيستمهای نسل اول ودوم اطلاعات اين سنسور فقط در روی کليد تعويض سوخت نمايش داده می شود و در جلو آمپر اطلاعاتی از وضعيت  سوخت CNG نداريم.

 

کليد تعويض سوخت

اطلاع لازم را به سيستم جهت تعويض سوخت را مي دهد.

درسيستمهای نسل اول  ودوم نمايش مقدار سوخت توسط پنج LED در روی کليد نمايش داده می شود.

 

شير برقی

اين قطعه برقی  توسط سيگنال ECU   در هنگام درخواست سوخت  CNGعمل می کند .

اين قطعه در حالت عادی نرمالی  close می باشد  هم اکنون در سيستمهای موجود  يک شير برقی در سر مخزن و يک شير برقی در قسمت   رگلاتور, هر دو در ناحيه  فشار بالا نصب می شود.

 

سيستمهای عيب يابی

عيب  يابی OEM  مبتنی بر پروتکل KWP 2000 و ISO 9141  می باشد.

با توجه به استفاده از concept دوECU  در سيستمهای  Bifuel شکل سخت افزاری سيستم مبتنی بر k-line مشترک  (bus) می باشد

به اين معنی که هر دو ECU می بايست دارای پين  خروجی  K باشند و  اين دو خروجی به هم متصل شده و به پين 7 کانکتور در کانکتور EOBD وصل می شوند.

در اين شکل دهی  سازنده های ECU  می بايست  اين توجه را داشته باشند که هيپگونه collision  در خط ارتباطی نباشد.

 

مشخصات جلو آمپر

سيستمهای نسل اول و دوم مشخصه خاصی در جلو آمپر ندارند.

مشخصات جلو آمپر ديجيتالی دوگانه سوز

جلو آمپر ديجيتالی طراحی شده در سمند دوگانه سوز زيمنس  دارای  مشخصات زير است:

ورودی PWM جهت نمايش بنزين

ورودی PWM جهت نمايش گاز

ورودی جهت   LOGO CNG

سيگنال PWM مورد اشاره دارای فرکانس 20±.5 Hz می باشد 

اطلاعات تماس
تلفن 44273327-021
تلفن 44272171-021
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتساپ 09195787327
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام
اینستاگرام
واتساپ
تلگرام
مجموعه مافک ( مرکز اطلاعات فنی خودرو )

مرکز آموزش : تهرانپارس

مرکز فروش : ستارخان


اول : هماهنگی

دوم : تعیین زمان بازدید

سوم : ارسال آدرس برای شما

چهارم : بازدید شما از آموزشگاه ، تعمیرگاه و مرکز فروش ما

پنجم : تایید کیفیت از سوی شما

ششم : بستن قرارداد

هفتم : پرداخت هزینه از سوی شما

هشتم : شروع آموزش یا تحویل تجهیزات از فردای قرارداد

اطلاعات تماس
تلفن ثابت 02144273327
تلفن ثابت 02144272171
موبایل 09195787327
موبایل 09195787427
واتس اپ 09195787327
تلگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak_khodro
اینستاگرام mafak.khodro
ایجاد شده توسط آپوق Design & Develope: APOOQ